หน้าแรก

"บ้านสบาย เนอร์สซิ่งโฮม" ดูแลอย่างผู้เชี่ยวชาญ บริการด้วยหัวใจ 

ให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง 

อุ่นใจเนื่องจากที่พักของ "บ้านสบาย เนอร์สซิ่งโฮม" อยู่ใกล้สถานพยาบาลดังนี้ 

1. ร.พ. ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 2. ร.พ. ภูมิพล 3. ร.พ. แพทย์รังสิต 4. ร.พ. ปทุมเวช 5. ร.พ. ปทุมธานี 6. ร.พ. มงกุฎวัฒนะ ฯลฯ

บริหารงานโดย คุณเจษฏา สิริสุขขจร และเภสัชกร วรวัชร ลีลาคุณากร (จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) รวมทั้งดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง มีใจโอบอ้อมอารีและเข้าใจผู้สูงอายุ

โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้                      " ราคาเริ่มต้นที่ 9,900 " 

  

 

Visitors: 5,390